اجرای رویدادهای ناهمزمان با node-async

توابع نامتقارن asynchronous در بسیاری از زبان های برنامه نویسی، نه فقط جاوا اسکریپت موجود است. خوشبختانه node-async برای توسعه دهندگان node.js ویژگی های مفیدی برای مقابله با رویدادهای ناهمزمان ارائه می دهد