باز کردن پروژه با ادیتور سابلایم تکست از طریق خط فرمان ویندوز

باز کردن پروژه با ادیتور سابلایم تکست از طریق خط فرمان ویندوز

0 نظر

باز کردن پروژه با ادیتور سابلایم تکست (sublime text) از طریق خط فرمان (command line) ویندوز نیاز به درج فایل اجرایی (exe) ادیتور سابلایم به مسیر (PATH) سیستم تان می باشد.

اضافه کردن سابلایم تکست به PATH

برای این کار ابتدا به مسیر متغیرهای محیطی ویندوز (Environment Variable) بروید.

System Properties -> Advanced System Settings -> Advanced -> Environment Variables

متغیرهای محیطی ویندوز

با زدن دکمه  New… یک سیستم متغیر (System Variable) جدید بسازید.
پس از انتخاب نام متغیر و افزودن مسیر فایل اجرایی ادیتور سابلایم 3، دکمه Ok را بفشارید.

سیستم متغیر

مطابق شکل زیر فایل exe ادیتور سابلایم 3 و سابلایم تکست 2 در دایرکتوری

C:\Program Files\Sublime Text 3

C:\Program Files\Sublime Text 2 قرار دارد.

دایرکتوری فایل اجرایی سابلایم تکست

در پایان سیستم متغیر جدید که ایجاد کردید را به انتهای مسیر ( PATH) اضافه کنید و دکمه Ok را بفشارید.

اضافه کردن سابلایم به مسیر PATH

پروژه مورد نظرم در دسکتاپ (Desktop) قرار دارد. پس از باز کردن خط فرمان (cmd) ابتدا به مسیری که فایل پروژه ام در آن قرار دارد (یعنیDesktop) می روم.

خط فرمان دایرکتوری پروژه

حال با نوشتن دستور <نام پروژه> subl.exe در خط فرمان و فشردن دکمه اینتر (Enter)، پروژه با ادیتور سابلایم تکست باز می شود.

بازکردن پروژه با ادیتور سابلایم تکست از طریق خط فرمان